Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Vårmessa lørdag 25.mars 2017
Sist oppdatert: 22.03.2017
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen

11
HARALD
T
12
HARALD
T


01
THE
GARDEN
02
THE
GARDEN
03
THE
GARDEN
04
THE
GARDEN
05
CRUISIN'
RECORDS
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10
DILLDALL
HOLOM
NETSRAC 13
PLATE-
SJAPPA
14
PLATE-
SJAPPA
INNGANG 15
PLATE-
SJAPPA
INNGANG 53
PANO-
RAMA
54
PANO-
RAMA
55
PANO-
RAMA
56
TOM
ARILD
57
TOM
ARILD
58
DENNIS
S
16
PLATE-
SJAPPA
52
HELGE
M
88
KIPPERS
59
OVE
N
17
PLATE-
SJAPPA
51
HELGE
M
87
KIPPERS
60
OVE
N
18
PLATE-
SJAPPA
50
HELGE M
86
KIPPERS
61
OVE
N
19
MUSIKK
49
ROCK
GARDEN
85
KIPPERS
62
IVAR
N
20
MUSIKK
48
ROCK
GARDEN
84
KIPPERS
63
SVERRE
A
21
MUSIKK
47
BJØRN
S
83
VINYL-
Kjeller'n
F U LL - 64
SVERRE
A
22
MUSIKK
46
BJØRN
S
82
VINYL-
Kjeller'n
B OO K A 65
SVERRE
A
23
MUSIKK
45
BØRT
ERIK
81
VINYL-
Kjeller'n
66

24
MUSIKK
44
BØRT
ERIK
80
VINYL-
Kjeller'n
67
HELGE
J
25
MUSIKK
44
BØRT
ERIK
79
VINYL-
Kjeller'n
68
HELGE
J
26
TOM
V
89
Strawberry
Fields
78
VINYL-
Kjeller'n
69
KJELL
S
27
TOM
V
90
Strawberry
Fields
77
OWE
K
70
KJELL
S
28
TOM
V
91
Strawberry
Fields
76
LARS
PETTER
75
LARS
PETTER
74
LARS
PETTER
73
LARS
PETTER
72
LARS
PETTER
71
LARS
PETTER
29
RUNE
Tj
42
TOMMY

41
TOMMY

40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
ROAR
H
36
RILLE
Kjetil
35
RILLE
Kjetil
34
BENGT
K
33
BENGT
K
32
BENGT
K
31
BENGT
K
30
BENGT
K