Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Dette er bordplasseringa til
Vårmessa lørdag 25.mars 2023


Sist oppdatert: 26.03.2023
NB! Til selgerne - Jeg tar forbehold om nødvendige justeringer, for å få "kabalen" til å gå opp, fram mot messa.
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
87
RUNE
T
88
RUNE
T
89
RUNE
T
9001
PLATE-
SJAPPA
02
PLATE-
SJAPPA
03
PLATE-
SJAPPA
04
PLATE-
SJAPPA
05
PLATE-
SJAPPA
06
PLATE-
SJAPPA
07
LORENZ
KAINZ
08
PETER
G
09
PETER
G
10
Sigbjørn
S
TSRACK TSRA 11
SVERRE
A
12
SVERRE
A
INNGANG 13
TORBEN
S
INNGANG 51
PANO-
RAMA
52
PANO-
RAMA
53
PANO-
RAMA
54
TOM
ARILD
55
TOM
ARILD
56
TOM
ARILD
14
TERJE
T
50
Kristoffer
KH
86
PUNKE-
BJARTE
57
OVE
N
15
TERJE
T
49
Kristoffer
KH
85
PUNKE-
BJARTE
58
OVE
N
16
TERJE
T
48
TOM
A
84
PUNKE-
BJARTE
59
OVE
N
17
TERJE
T
47
TOM
A
83
PUNKE-
BJARTE
60
OVE
N
18
HANS
JJ
46
ROCK
GARDEN
82
FAIRY
MUSIC
61
IVAR &
ARNE
19
HANS
JJ
45
ROCK
GARDEN
81
JAN
T
62
VINYL-
SJAPPA
20
HANS
JJ
44
KV

80
JAN
T
63
VINYL-
SJAPPA
21
TOM
V
43
Strawberry
Fields
79
SVEIN
MARTIN
64
EVEN
S
22
TOM
V
42
Strawberry
Fields
78
SVEIN
MARTIN
65
EVEN
S
23
TOM
V
41
Strawberry
Fields
77
DAG
MINGE
66
EVEN
S
24
RONNY
KASIN
76
DAG
MINGE
67
TOM
C
25
RONNY
KASIN
75
PYTON
68
KJELL
S
26
JENS
PETTER
74
PYTON
73
TORE
H
72

71
HELGE
M
70
HELGE
M
69
HELGE
M
27
JENS
PETTER
40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
TOMMY

36
TOMMY

35
ESPEN
R
34
ESPEN
R
33


32
BENGT
K
31
BENGT
K
30
BENGT
K
29
BENGT
K
28
BENGT
K