Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Vårmessa lørdag 17.mars 2018
Sist oppdatert: 15.03.2018
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
90
SVERRE
A
11
SVERRE
A
12
LARS
PETTER
89
LARS
PETTER

01
PLATE-
SJAPPA
02
PLATE-
SJAPPA
03
PLATE-
SJAPPA
04
PLATE-
SJAPPA
05
CRUISIN'
RECORDS
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10
TORE
H
NETSRAC 13
BØRT
ERIK
14
BØRT
ERIK
INNGANG 15
BØRT
ERIK
INNGANG 53
PANO-
RAMA
54
PANO-
RAMA
55
PANO-
RAMA
56
TOM
ARILD
57
TOM
ARILD
58
OVE
N
16
TOM
L
52
HELGE
M
88
KIPPERS
59
OVE
N
17
TOM
L
51
HELGE
M
87
KIPPERS
60
OVE
N
18
VIGGO&
BIRGITTA
50
HELGE
M
86
KIPPERS
61
OVE
N
19
VIGGO&
BIRGITTA
49
TOM
A
85
KIPPERS
62
IVAR
N
20
VIGGO&
BIRGITTA
48
ROCK
GARDEN
84
KIPPERS
63
JON
VIDAR
21
VIGGO&
BIRGITTA
47
ROCK
GARDEN
83
VINYL-
KJELLER'N
64
JON
VIDAR
22
VIGGO&
BIRGITTA
46
Strawberry
Fields
82
VINYL-
KJELLER'N
65
RUNE
T
23
VIGGO&
BIRGITTA
45
Strawberry
Fields
81
VINYL-
KJELLER'N
66
RUNE
T
24
VIGGO&
BIRGITTA
44
Strawberry
Fields
80
VINYL-
KJELLER'N
67
RUNE
T
25
TOM
V
43
Strawberry
Fields
79
VINYL-
KJELLER'N
68
RUNE
T
26
TOM
V
78
VINYL-
KJELLER'N
69
KJELL
S
27
TOM
V
77
DENNIS
S
70
KJELL
S
28
RUNE
TJ
76
THOMAS
M
75
THOMAS
M
74
THOMAS
M
73
THOMAS
M
72
DAG
H
71
DAG
H
29
GAUTE
HS
42
HELGE
RJ
41
HELGE
RJ
40
HARALD
T
39
HARALD
T
38
SVEIN
HARALD
37
ROAR
H
36
STAVEN

35
STAVEN

34
BENGT-
RONALD
33
BENGT-
RONALD
32
BENGT-
RONALD
31
BENGT-
RONALD
30
BENGT-
RONALD