Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Dette er bordplasseringa til
Vårmessa lørdag 16.mars 2024


Sist oppdatert: 15.03.2024
NB! Til selgerne - Jeg tar forbehold om nødvendige justeringer, for å få "kabalen" til å gå opp, fram mot messa.
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
87
RUNE
T
88
RUNE
T
89
RUNE
T
90
RUNE
Tj

01
PLATE-
SJAPPA
02
PLATE-
SJAPPA
03
PLATE-
SJAPPA
04
PLATE-
SJAPPA
05
PLATE-
SJAPPA
06
PLATE-
SJAPPA
07
PETER
G
08
PETER
G
09


10


TSRACK TSRA 11
HANS
JJ
12
HANS
JJ
INNGANG 13
HANS
JJ
INNGANG 51
PANO-
RAMA
52
PANO-
RAMA
53
PANO-
RAMA
54
TOM
ARILD
55
TOM
ARILD
56
TOM
ARILD
14
TORBEN
S
50
TORE
N
86
JOHNE
57
OVE
N
15
TERJE
EVEN
49
TORE
N
85
JOHNE
58
OVE
N
16
TERJE
EVEN
48
TORE
N
84
JOHNE
59
OVE
N
17
TERJE
EVEN
47
TOM
A
83
JOHNE
60
OVE
N
18
TERJE
EVEN
46
TOM
A
82
HELGE
J
61
IVAR
N
19
TERJE
EVEN
45
ROCK
GARDEN
81
HELGE
J
62
BJØRNAR
H
20
TORE
H
44
ROCK
GARDEN
80

63
BJØRNAR
H
21
DAG
M
43
ROCK
GARDEN
79

64
TOMAS
S
22
DAG
M
42
Strawberry
Fields
78

65
TOMAS
S
23

41
Strawberry
Fields
77

66

24

76
JENS
PETTER
67
TOM
C
25

75
JENS
PETTER
68
KJELL
S
26

74
PYTON
73

72

71
HELGE
M
70
HELGE
M
69
HELGE
M
27

40


39


38


37
TOMMY

36
TOMMY

35
BENGT
K
34
BENGT
K
33
BENGT
K
32
BENGT
K
31
BENGT
K
30


29


28