Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Dette er bordplasseringa til den første avlyste "Korona-messa",
Vårmessa lørdag 21.mars 2020

Covid-19 viruset fører nå for tredje gang til avlyst platemesse. Bordplassering for neste messe er foreløpig ikke lagt inn her.
Pga Korona'n kan jeg heller ikke med sikkerhet si når neste messe blir, men krøsser fingrene og håper å kunne ønske velkommen i Ibsenhuset
lørdag 30.oktober 2021...!

Sist oppdatert: 01.03.2021
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
87
Strawberry
Fields
88
Strawberry
Fields
89
Strawberry
Fields
90
Strawberry
Fields

01
VINYL
4YOU
02
VINYL
4YOU
03
VINYL
4YOU
04
VINYL
4YOU
05
VINYL
4YOU
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10
CRUISIN'
RECORDS
TSRACK TSRA 11
RUNE
T
12
RUNE
T
INNGANG 13
RUNE
T
INNGANG 51
PANO-
RAMA
52
PANO-
RAMA
53
PANO-
RAMA
54
TOM
ARILD
55
TOM
ARILD
56
TOM
ARILD
14
RUNE
T
50
PLATE-
SJAPPA
86
VINYL-
KJELLER'N
57
OVE
N
15
ARN-
STEIN
49
PLATE-
SJAPPA
85
VINYL-
KJELLER'N
58
OVE
N
16
ARN-
STEIN
48
PLATE-
SJAPPA
84
VINYL-
KJELLER'N
59
OVE
N
17
ARN-
STEIN
47
PLATE-
SJAPPA
83
JAN
T
60
NEKST
REC
18
MUSIKK
på VINYL
46
TOM
A
82
JAN
T
61
PÅL
G
19
MUSIKK
på VINYL
45
ROCK
GARDEN
81
JAN
T
62
PÅL
G
20
MUSIKK
på VINYL
44
ROCK
GARDEN
80
BØRT
ERIK
63
PÅL
G
21
ARNE
H
43
TERJE
BR
79
BØRT
ERIK
64
VINYL-
KONGEN
22
ARNE
H
42
TERJE
BR
78
BØRT
ERIK
65
VINYL-
KONGEN
23
ARNE
H
41
TERJE
BR
77
BØRT
ERIK
66
TOM
C
24
TOM
V
76
BØRT
ERIK
67
KJELL
S
25
TOM
V
75
BØRT
ERIK
68
KJELL
S
26
TOM
V
74
TOM
L
73
TOMAS
S
72
JONAS
B
71
JONAS
B
70

69
DENNIS
S
27
RUNE
TJ
40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
TOMMY

36
TOMMY

35


34


33
STAVEN

32
STAVEN

31
BENGT-
RONALD
30
BENGT-
RONALD
29
BENGT-
RONALD
28