Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Høstmessa lørdag 28.oktober 2017
Sist oppdatert: 27.10.2017
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen

11

12
UKJENT


UKJENT

01
PER
ARILD
02
PER
ARILD
03
HELGE R
J
04
HELGE R
J
05
CRUISIN'
RECORDS
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10
JOHN
PETER
NETSRAC 13


14
VIDAR
H
INNGANG 15
VIDAR
H
INNGANG 53
PANO-
RAMA
54
PANO-
RAMA
55
PANO-
RAMA
56
TOM
ARILD
57
TOM
ARILD
58
TORE
H
16
VIDAR
H
52
HELGE
M
88
KIPPERS
59
OVE
N
17
VIDAR
H
51
HELGE
M
87
KIPPERS
60
OVE
N
18
STAVEN
50
HELGE
M
86
KIPPERS
61
OVE
N
19
STAVEN
49
TOM
A
85
KIPPERS
62
OVE
N
20
SVERRE
A
48
ROCK
GARDEN
84
KIPPERS
63
IVAR
N
21
SVERRE
A
47
ROCK
GARDEN
83
VINYL-
Kjeller'n
64
GAUTE
S
22
SVERRE
A
46
Strawberry
Fields
82
VINYL-
Kjeller'n
65
RUNE
Tj
23
TOM
V
45
Strawberry
Fields
81
VINYL-
Kjeller'n
66
HARD'N
HEAVY
24
TOM
V
44
Strawberry
Fields
80
VINYL-
Kjeller'n
67
HARD'N
HEAVY
25
TOM
V
43
Strawberry
Fields
79
VINYL-
Kjeller'n
68
HARD'N
HEAVY
26

78
VINYL-
Kjeller'n
69
KJELL
S
27

77
DENNIS
S
70
KJELL
S
28

76
HARALD
T
75
HARALD
T
74
ARNE
H
73
ARNE
H
72
ARNE
H
71
ARNE
H
29

42


41


40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
TOMMY

36
TOMMY

35
TOMMY

34
ROAR

33


32


31


30