Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Vårmessa lørdag 23.mars 2019
Sist oppdatert: 14.03.2019
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
89
NEPE-
RUD
90
THOMAS
M
11
THOMAS
M
12
THOMAS
M

01
PLATE-
SJAPPA
02
PLATE-
SJAPPA
03
PLATE-
SJAPPA
04
PLATE-
SJAPPA
05
CRUISIN'
RECORDS
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10


TSRACK TSRA 13
RUNE
T
14
RUNE
T
INNGANG 15
RUNE
T
INNGANG 53
PANO-
RAMA
54
PANO-
RAMA
55
PANO-
RAMA
56
TOM
ARILD
57
TOM
ARILD
58
TOM
ARILD
16
RUNE
T
52

88
VINYL-
KJELLER'N
59
OVE
N
17

51

87
VINYL-
KJELLER'N
60
OVE
N
18

50

86
VINYL-
KJELLER'N
61
OVE
N
19

49
TOM
A
85
VINYL-
KJELLER'N
62
IVAR
N
20

48
ROCK
GARDEN
84
VINYL-
KJELLER'N
63
HANS
JJ
21

47
ROCK
GARDEN
83
VINYL-
KJELLER'N
64
HANS
JJ
22

46
Strawberry
Fields
82
HELGE
J
65
HANS
JJ
23

45
Strawberry
Fields
81
HELGE
J
66
TORE
H
24
TOM
V
44
Strawberry
Fields
80
ARNSTEIN
H
67

25
TOM
V
43
Strawberry
Fields
79
ARNSTEIN
H
68
TOM
C
26
TOM
V
78
LEO
69
KJELL
S
27
RUNE
TJ
77
LEO
70
KJELL
S
28
JAN
T
76

75

74

73
HELGE
M
72
HELGE
M
71
HELGE
M
29
JAN
T
42
TOMMY

41
TOMMY

40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
ROAR
H
36
STAVEN

35
STAVEN

34


33


32


31


30